Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii politycznej. Przedstawia Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące aktualnych wydarzeń w szkole, pomaga odnaleźć się uczniom w szkolnej rzeczywistości, pokonywać trudności i rozwiązywać problemy. SU koordynuje  imprezy i uroczystości odbywające się w roku szkolnym. Jest inicjatorem i organizatorem akcji charytatywnych, konkursów i turniejów szkolnych. Tworzy przyjazną i sprzyjającą nauce oraz samorozwojowi atmosferę w szkole. Pozwala uczniom zgłaszać inicjatywy dotyczące pracy szkoły, a także dba o przestrzeganie ich praw.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2023/2024:

Bańkowski Paweł - Przewodniczący SU

Maleńczuk Błażej - Zastępca Przewodniczącego SU

Dawidowski Przemysław - Rzecznik Praw Ucznia

Jakoniuk Edyta - Koordynatorka ds. technologii, radiowęzła i innowacji

Kamińska Wiktoria - Koordynatorka ds. mediów społecznościowych

Kral Amelia - Koordynatorka ds. inicjatyw uczniów i wolontariatu

Roman Karolina - Koordynatorka ds. sportu, e-sportu i kultury