O Nas

Nad właściwym funkcjonowaniem szkoły czuwają:

dyrektor mgr Ireneusz Szubarczyk i wicedyrektor mgr Monika Michalczuk.

Nasze liceum należy do sieci szkół stowarzyszonych UNESCO, Klubu Przodujących Szkół i Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Stałe miejsce w kalendarzu szkoły zajmuje uroczystość Dnia Patrona, przypadająca na dzień imienin Józefa, 19 marca.

Do tradycji naszej szkoły należą także:

 • wyróżnianie najlepszych absolwentów statuetką „Kraszaka”;
 • organizowanie Zjazdów Absolwentów;
 • współpraca z Kołem Bialczan;
 • współpraca z Fundacją im. J.I. Kraszewskiego;
 • współpraca z Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie.

Zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania;
 • doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • bogato wyposażoną bazę dydaktyczną i sportową;
 • fachową kadrę pedagogiczną;
 • opiekę psychologa i pedagogów szkolnych;
 • współudział w życiu szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach szkoły;
 • opiekę medyczną i stomatologiczną.

Oferujemy:

 • zajęcia pozalekcyjne w różnorodnych kołach zainteresowań;
 • indywidualny tok nauki uczniom zdolnym;
 • uczestnictwo w edukacyjnych wyjazdach zagranicznych;
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

Na terenie szkoły działają:

 • Samorząd Uczniowski;
 • Radiowęzeł;
 • Klub Sportowy „Kraszak”;
 • Szkolne Koła Sportowe;
 • Chór szkolny;
 • Klub Unesco;
 • Szkolne koło PCK.

Nasze liceum posiada rozbudowany kompleks sportowy:

 • krytą pływalnię;
 • halę sportową;
 • bieżnię;
 • boisko wielofunkcyjne;
 • siłownię.