Mobilności

KWIECIEŃ 2024
 
W dniach 15-19 kwietnia 2024 r. wicedyrektor szkoły Monika Michalczuk oraz dwie nauczycielki języka angielskiego, Magda Chomiuk i Karolina Kulicka, odbyły wizytę obserwacyjną w szkole I.E.S. Mariano Jose de Larra w Madrycie. Podczas wizyty poznały grono pedagogiczne i pracowników administracji, a także zapoznały się z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.
 
Kolejna grupa naszych nauczycieli szkoliła się w ramach programu Erasmus+ w Chantilly we Francji. W dniach 22-26 kwietnia 2024 r. mgr Adriana Izdebska oraz mgr Anna Trochimiuk-Michalak brały udział w szkoleniu z zakresu TIK „ICT for Innovative Classroom Technologies”.

MARZEC 2024

W dniach 18-23 marca 2024 r. nauczycielki języka angielskiego mgr Magda Chomiuk oraz mgr Karolina Kulicka wzięły udział w szkoleniu „ICT Tools for Creative and Collaborative Classroom” w Ghent, Belgii. W czasie kursu poznały nowe narzędzia i aplikacje, które można wykorzystać w pracy z uczniami.

GALERIA