Konkurs na Prezentację Multimedialną

Z radością informujemy, że w konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim, przedstawiającą naszą szkołę, jej Patrona oraz miasto Biała Podlaska, wyłoniliśmy troje zwycięzców: Amelię Kral (kl. 2e), Aleksandrę Golian (kl. 3g) i Mikołaja Kowaluka (kl. 3a). Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!
 
Prezentacje zostaną przedstawione podczas zagranicznych mobilności naszych nauczycieli, biorących udział w projekcie „Nowy Wymiar Kraszaka” w ramach programu Erasmus +.
 
Wyróżnione prace można zobaczyć TUTAJ

Zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej naszą szkołę, Patrona oraz miasto Biała Podlaska.

Praca w JĘZYKU ANGIELSKIM

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt. NOWY WYMIAR KRASZAKA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Zwycięska prezentacja multimedialna zostanie zaprezentowana w szkole goszczącej oraz instytucjach edukacyjnych, które organizują szkolenia dla nauczycieli naszej szkoły w ramach programu ERASMUS+.
 
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej naszego miasta oraz naszej szkoły wraz z jej Patronem. Prezentacja w języku angielskim.

Cele konkursu:

 1. popularyzacja I Liceum Ogólnokształcącego, Patrona szkoły - Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz miasta Biała Podlaska;
 2. rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
 3. rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
 4. kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
 5. wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 1. prezentacja może być wykonywana indywidualnie bądź w zespołach maks. 2-osobowych;
 2. prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, lub *.pps);
 3. jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię oraz klasę;
 4. prezentacja powinna zawierać tekst, zdjęcia, filmy;
 5. w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji);
 6. kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same;
 7. praca powinna zawierać maksimum 15 slajdów;
 8. praca musi być w języku angielskim.

Miejsce i termin składania prac:

 1. prace należy dostarczyć bezpośrednio do nauczycieli organizujących konkurs: mgr Karoliny Kulickiej lub mgr Magdy Chomiuk (zapisane na pendrive lub innym nośniku danych);
 2. prace przyjmowane będą do 21 lutego 2024 roku, a wyniki ogłoszone zostaną 28 lutego 2024 roku; autorzy najlepszych 3 prac otrzymają nagrody i dyplomy uznania; uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Dniu Patrona.

Kryteria oceny prac konkursowych:

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej. Prezentacja (lub prezentacje) zostaną zaprezentowane w szkole goszczącej oraz instytucjach edukacyjnych, które organizują szkolenia dla nauczycieli naszej szkoły w ramach programu ERASMUS+.

Komisja najwyżej oceni prace, które:

 1. temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę;
 2. charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami;
 3. są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
Komisja zwróci także uwagę na estetykę, samodzielność pracy, zawartość prezentacji, grafikę i całą szatę graficzną, efekt wizualny, przejrzystość, techniczną poprawność wykonania oraz poprawność językową.

Postanowienia końcowe:

 1. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 2. Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.
 3. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
 4. Akceptacja powyższego Regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.
Organizatorami są mgr Karolina Kulicka oraz mgr Magda Chomiuk.