Plan Pracy Szkoły 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
oraz spotkanie uczniów klas z wychowawcami
4 września 2023 r.
Upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej 4-11 września 2023 r.
Zebrania z rodzicami klas pierwszych  13 września 2023 r.
Spotkanie integracyjne klas pierwszych 15 września 2023 r.
Dokonanie diagnozy uczniów klas pierwszych wrzesień 2023 r.
Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego wrzesień/cały rok szkolny
Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych do 29 września 2023 r.
Kształtowanie kompetencji kluczowych w celu przygotowania uczniów do dalszej edukacji pod kątem wyboru studiów oraz zawodu cały rok szkolny
Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości ucznia  wrzesień 2023 r.
Próbna ewakuacja szkoły wrzesień/październik 2023 r. 
Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych 13 października 2023 r.
Opieka nad grobami nauczycieli 26-31 października 2023 r.
Powołanie nowego Samorządu Uczniowskiego oraz opracowanie planu pracy na nowy rok szkolny październik 2023 r. 
Dzień wolny 2-3 listopada 2023 r.
Zebrania z rodzicami  8 listopada 2023 r.
Przeprowadzenie badań wyników nauczania w postaci próbnych egzaminów maturalnych nauczyciele przedmiotów
Obchody Święta Niepodległości 8-15 listopada 2023 r.
Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 12 grudnia 2023 r.
Koncert Bożonarodzeniowy 22 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.
Wystawienie ocen za I półrocze 12 stycznia 2024 r.
Studniówka 20 stycznia 2024 r.
Zebrania z rodzicami  24 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.
Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych do 7 lutego 2024 r.
Zebrania z rodzicami klas czwartych 13 marca 2024 r.
Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasach czwartych 19 marca 2024 r.
Dzień Patrona 19 marca 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
Wystawienie ocen w klasach czwartych 19 kwietnia 2024 r.
Dzień Otwarty  20 kwietnia 2024 r.
Zebrania z rodzicami  24 kwietnia 2024 r.
Upamiętnienie Święta Konstytucji 3 Maja 24-28 kwietnia 2024 r.
Pożegnanie Absolwentów 26 kwietnia 2024 r.
Dzień wolny 2 maja 2024 r.
Dzień wolny  6 maja 2024 r.
Egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podst.) 7 maja 2024 r.
Egzamin maturalny z matematyki (poziom podst.) 8 maja 2024 r.
Egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podst.) 9 maja 2024 r. 
Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozsz.)
10 maja 2024 r.
Egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom rozsz.)
13 maja 2024 r.
Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 21 maja 2024 r.
Dzień wolny  31 maja 2024 r. 
Wystawienie ocen końcoworocznych 14 czerwca 2024 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024  21 czerwca 2024 r.