Kalendarz postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego

KALENDARZ  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNO–KWALIFIKACYJNEGO 2024/2025

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do poszczególnych oddziałów: od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.
  2. Uzupełnienie wniosku o brakujące dokumenty: od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00.
  3. Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia - 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00.
  4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 12:00.
  5. Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list przyjętych - 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.
  6. Osoby przyjęte do szkoły składają karty zdrowia w pierwszym tygodniu września 2024 r. do gabinetu pielęgniarki szkolnej.