W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie.

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

Historia

1630/31 r.

Akademia Bialska rozpoczęła działalność jako tzw. kolonia Akademii Krakowskiej, z której polecenia do Białej przybyli: Adam Roszczewicz, pierwszy dyrektor nowej kolonii i profesorowie: Mikołaj Sulikowski oraz Baltazar Jan Przyłuski.

1862 r.

Udział w powstaniu styczniowym uczniów szkoły bialskiej ks. Stanisława Brzóski i Romana Rogińskiego oraz nauczyciela Baltazara Wolanina.

1 września 1916 r.

Otwarcie czteroklasowej koedukacyjnej szkoły średniej im. J.I. Kraszewskiego w wynajętym mieszkaniu prywatnym.

1 września 1919 r.

Uroczystość upaństwowienia szkoły i wydzielenia z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego Gimnazjum Żeńskiego im. E. Plater i Gimnazjum Męskiego im. J.I. Kraszewskiego.

1937/39 r.

Powstanie pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego.

1968 r.

Wprowadzenie koedukacji, skończył się podział na liceum męskie I LO im. J.I. Kraszewskiego i żeńskie II LO im. E. Plater.

1980 r.

Rozpoczęcie prac przy krytej pływalni.

grudzień 1992 r.

Powstanie Fundacji im J.I. Kraszewskiego.

2017 r.

Dyrektorem szkoły zostaje Ireneusz Szubarczyk.

12 grudnia 1628 r.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Wilski-Ciborowicz sporządził akt fundacyjny Akademii Bialskiej (Fundatio Vilsciana).

1822 - 1826 r.

W szkole uczy się Józef Ignacy Kraszewski.

1902 r.

Walka o polską szkołę uczniów, rodzin i nauczycieli zakończona zgodą na nauczanie religii rzymskokatolickiej w języku polskim.

10 stycznia 1919 r.

Wznowienie nauki w gimnazjum polskim w dawnym gmachu Akademii Bialskiej.

21-22 września 1922 r.

I Zjazd Absolwentów.

1 września 1944 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego pod dyrekcją Stanisława Damrosza.

1979 r.

Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego z salą gimnastyczną; szkoła została przyjęta w poczet szkół stowarzyszonych UNESCO.

1991 r.

Oddanie do użytku pływalni i kompleksu boisk.

2016 r.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego.