Informacje ogólne

Tytuł projektu: Nowy Wymiar Kraszaka

Czas trwania projektu: od 15 grudnia 2023 r. do 14 czerwca 2025 r.

Budżet: 34 892 euro

Działania projektowe:

  • udział w kursach i szkoleniach nauczycieli we Włoszech, Belgii, Francji, Portugalii i Finlandii;
  • wizyta obserwacyjna w szkole partnerskiej.

Cele projektu:

  • rozwój kompetencji językowych nauczycieli;
  • wzrost kompetencji kluczowych w zakresie uczenia się i kompetencji informatycznych;
  • nadanie wymiaru europejskiego placówce.