Profile 2024/2025

1A/1 Klasa politechniczna pod patronatem Politechniki Warszawskiej

mat-fiz-ang (języki: ang, niem/ros)

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami ścisłymi, kształceniem umiejętności logicznego, strategicznego myślenia; tych, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami na kierunkach politechnicznych, informatycznych i ekonomicznych. To profil dla uczniów kreatywnych, poszukujących naukowych rozwiązań w laboratoriach fizycznych, analizujących matematyczne zawiłości. Dodatkowy atut tego profilu to rozszerzony język angielski, który jest dziś nieodzownym narzędziem zdobywania wiedzy i wykorzystania jej na rynku pracy.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Zajęcia dodatkowe

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską:

 • udział w zajęciach, warsztatach, pokazach fizycznych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej;
 • udział w wykładach i zajęciach praktycznych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej;
 • korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

Inne zajęcia:

 • udział w pokazach fizycznych na różnych uczelniach;
 • zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad fizycznych, matematycznych i informatycznych.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji:

matematyka, automatyka i robotyka, mechatronika, energetyka, biomatematyka, fizyka, astronomia, biofizyka, bioanalityka, biochemia, biotechnologia, informatyka,  ekonomia, Finance and Accounting, fizyka, geofizyka, geoinformatyka, grafika, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, materiały współczesnych technologii, prawo i finanse, prawo gospodarcze, psychokryminalistyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, biznes i marketing, ekonomia. Studia na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, AGH w Krakowie oraz na innych prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

1A/2 Klasa informatyczno-politechniczna pod patronatem Politechniki Warszawskiej

mat-inf-ang (języki: ang, niem/ros)

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami ścisłymi, programowaniem i kształceniem umiejętności logicznego, strategicznego myślenia; tych, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami na kierunkach politechnicznych, informatycznych, matematycznych i ekonomicznych. To profil dla uczniów kreatywnych, poszukujących naukowych rozwiązań w analizowaniu matematycznych zawiłości oraz wykorzystywaniu narzędzi informatycznych. Dodatkowym atutem tego profilu jest rozszerzony język angielski, który jest dziś nieodzownym narzędziem zdobywania wiedzy i wykorzystania jej na rynku pracy.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Zajęcia dodatkowe

 W ramach współpracy z Politechniką Warszawską:

 • udział w wykładach i zajęciach praktycznych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej;
 • korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

Inne zajęcia:

 • zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad matematycznych i informatycznych
 • udział w zajęciach z wykorzystaniem robotów mBot-S Explorer Kit w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji:

informatyka, matematyka, automatyka i robotyka, mechatronika, energetyka, biomatematyka, bioanalityka, biochemia, biotechnologia, ekonomia, Finance and Accounting, geoinformatyka, grafika, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, materiały współczesnych technologii, prawo i finanse, prawo gospodarcze, psycho-kryminalistyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, biznes i marketing, ekonomia. Studia na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, AGH w Krakowie oraz na innych prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

1B Klasa medyczna we współpracy z Uniwersytetami Medycznymi w Białymstoku i Lublinie

biol-chem-ang (języki: ang, niem/ros)

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami na kierunkach medycznych, przyrodniczych i weterynaryjnych. W ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także empirycznej – prowadząc doświadczenia chemiczne i biologiczne w pracowni szkolnej, jak również podczas zajęć wyjazdowych na uczelniach medycznych.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia

Zajęcia dodatkowe 

W ramach współpracy z Uniwersytetami Medycznymi w Białymstoku i Lublinie:

 • zajęcia praktyczne na uczelniach: lekcje anatomii, rozpoznanie i postępowanie z osobami mającymi zawał mięśnia sercowego i udar mózgu, wykonywanie iniekcji i szycie ran, etc.;
 • udział w zajęciach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uniwersyteckich.

Inne zajęcia:

 • zajęcia przygotowujące do olimpiad z biologii i chemii;
 • zajęcia doświadczalne w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach;
 • wyjazdy edukacyjne na Uniwersytety Medyczne w Białymstoku i Lublinie;
 • koła zainteresowań z biologii i chemii.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji:

lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, stomatologia, położnictwo, psychologia, elektroradiologia, weterynaria, inżynieria medyczna, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, biologia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, zdrowie publiczne
i inne.

1C/1 Klasa humanistyczna we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

pol-his-wos (języki: ang, franc)

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami humanistycznymi. Poprzez pokazanie procesów dziejowych, historia pozwala lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno-politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Znajomość tła historycznego ułatwi interpretację utworów literackich. Jeśli jesteś humanistą, który interesuje się światem, jeśli chcesz udoskonalić swój warsztat pisarski, poznać tajniki prawdziwej sztuki retoryki, chcesz nauczyć się krytycznego myślenia i wszechstronnie rozwinąć swoją osobowość oraz przygotować się do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, to profil dla Ciebie.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, wos lub historia

Zajęcia dodatkowe:

 • warsztaty medialne;
 • spotkania z prawnikami i wyjścia do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na rozprawy w ramach projektu „Nieletni wobec prawa”;
 • prelekcje pracowników naukowych Lubelskiego Oddziału IPN;
 • wyjścia do galerii, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Południowego Podlasia na zajęcia warsztatowe;
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych;
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych

Dzięki podpisanej umowie patronackiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim młodzież może uczestniczyć w:

 • wykładach otwartych;
 • konferencjach naukowych i sympozjach;
 • zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL na terenie uczelni oraz szkoły.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji:

prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, pedagogika, komunikacja społeczna, medioznawstwo, dyplomacja, administracja, edytorstwo i techniki redakcyjne, etyka, filmoznawstwo, filologia klasyczna, historia sztuki, Journalism and New Media, kultura współczesna, kulturoznawstwo, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne, politologia, polityka społeczna, produkcja medialna, studia europejskie.

1C/2  Klasa lingwistyczno-geograficzna

ang-geo-hiszp ( języki: ang, hiszp)

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych ciekawych świata, otwartych, o zainteresowaniach lingwistycznych, lubiących podróże, poznawanie różnorodnych kultur i środowisk. To świetny wybór dla tych, którzy znajdują przyjemność w nauce języków obcych i rozumieją, że znajomość ta jest współcześnie przepustką do kariery. To propozycja dla uczniów, którzy posiadają zdolności językowe i pragną kontynuować swoją edukację w dowolnym miejscu świata. Dodatkowym atutem tej klasy będzie nauka  języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość jeszcze głębiej rozwinąć swoje uzdolnienia i zainteresowania językowe.
Rozszerzenia z języka angielskiego i hiszpańskiego oraz rozszerzona geografia, będą gwarantem wielu możliwości dalszego rozwoju na różnorodnych kierunkach studiów w Polsce i za granicą oraz niewątpliwą inwestycją we własną przyszłość na międzynarodowym rynku pracy.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski,  geografia

Zajęcia dodatkowe:

 • wycieczki do krajów anglo- i hiszpańsko-języcznych;
 • zajęcia językowe, ćwiczenia, warsztaty, spotkania z wykładowcami i studentami lingwistyki stosowanej UMCS w ramach umowy o współpracy z UMCS;
 • wyjazdy na festiwale filmów hiszpańsko-języcznych;
 • warsztaty, wykłady, ćwiczenia na wydziałach językowych uczelni wyższych.

Przykładowe kierunki studiów:

lingwistyka stosowana, filologie orientalne, np. koreanistyka, afrykanistyka, sinologia, japonistyka, anglistyka, germanistyka, rusycystyka, iberystyka, romanistyka, hungarystyka, skandynawistyka, amerykanistyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, filozofia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, promocja i reklama, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, administracja.

1D Klasa ekonomiczna pod patronatem SGH

mat-geo-ang (języki: ang, niem/ros)

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych czy humanistycznych, chcących zrozumieć mechanizmy działania ekonomii, a także gospodarki. To klasa dla osób lubiących geografię i matematykę, chcących rozwijać zainteresowania z tych dziedzin. Profil został stworzony dla dociekliwych, poszukujących szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie społeczno-politycznym, jak i ekonomiczno-gospodarczym oraz kulturowym. Dodatkowym atutem tego profilu jest rozszerzony język angielski, który jest nieodzownym dziś narzędziem zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w praktyce na rynku zawodowym.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Zajęcia dodatkowe

W ramach współpracy z SGH:

 • udział w zajęciach dydaktycznych i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych SGH na terenie uczelni i naszej szkoły;
 • uczestnictwo w webinariach SGH;
 • korzystanie z platformy e-learningowej;
 • odwiedzanie uczelni podczas organizowanych dni otwartych;
 • korzystanie z biblioteki SGH oraz publikacji oficyny wydawniczej SGH wzbogacających zbiory biblioteki szkolnej.