Cennik

Kryta pływalnia

Cena biletu
za 45 minut

Uwagi

Bilet normalny

14,00 zł

 

Bilet ulgowy

11,00 zł

wymagany jest dokument uprawniający do korzystania ze zniżki

Bilet normalny – Karta Dużej Rodziny

9,00 zł

wymagane jest posiadanie karty wraz z dokumentem tożsamości

Bilet ulgowy – Karta Dużej Rodziny

6,00 zł

wymagany jest dokument uprawniający do korzystania ze zniżki

Bilet rodzinny

14,00 zł

4,00 zł

osoba dorosła

każde dziecko

Opłata za wynajęcie jednego toru
(do 7 osób na jeden tor)

 

80,00 zł

grupa o liczebności powyżej 7 osób ma obowiązek wynajęcia większej liczby torów

Opłata za wynajęcie całej pływalni
(5 torów, do 35 osób)

350,00 zł  

Karnet normalny na 1 miesiąc

150,00 zł

15 godz./1 miesiąc

Karnet normalny na 3 miesiące

380,00 zł

45 godz./3 miesiące

Karnet ulgowy na 1 miesiąc

110,00 zł

wymagany jest dokument uprawniający do korzystania ze zniżki

Karnet ulgowy na 3 miesiące

280,00 zł

wymagany jest dokument uprawniający do korzystania ze zniżki

Uczniowskie kluby sportowe działające na terenie gminy miejskiej

15,00 zł

opłata za jeden tor za 45 minut