Badania wody

Badania wody

Zbiorcza roczna ocena jakości wody: ONS-HK.9020.4.122.2023 

Sprawozdania z badań: 7 – 9.05.2024

Sprawozdania z badań: 16 – 18.04.2024

Sprawozdania z badań: 04 – 10.04.2024

Sprawozdania z badań: 19 – 21.03.2024

Sprawozdania z badań: 05 – 11.03.2024

Sprawozdania z badań: 22 – 26.02.2024

Sprawozdania z badań: 06 – 09.02.2024

Sprawozdania z badań: 16 – 18.01.2024