Trzeci dzień szkolenia w Ghent

Poznajemy kolejne aplikacje, które można wykorzystać podczas zajęć w klasie oraz poza nią - w terenie.
 
***
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.