Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

Informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.
Kwota dofinansowania wynosi 15.000 zł. Zostanie ona przeznaczona na zakup książek  i elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.
Program będzie realizowany w roku szkolnym 2024/2025.