Pierwszy dzień wizyty obserwacyjnej w szkole w Madrycie

Wicedyrektor szkoły Monika Michalczuk oraz dwie nauczycielki języka angielskiego, Magda Chomiuk i Karolina Kulicka, rozpoczęły wizytę obserwacyjną w szkole I.E.S. Mariano Jose de Larra w Madrycie. Dziś poznają grono pedagogiczne, pracowników administracji, a także organizację i funkcjonowanie szkoły. 
***
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.