Ostatni dzień szkolenia w Ghent

Zakończyłyśmy nasze szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otrzymałyśmy certyfikaty i zrobiłyśmy wspólne zdjęcia z pozostałymi uczestnikami szkolenia. 
Następny przystanek - Madryt!
 
***
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.