^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Klasa akademicka SGH

 W bieżącym roku szkolnym w ramach nawiązanej współpracy z Szkołą Główną Handlową, rozpoczynamy drugi rok uczestnictwa w projekcie „Klasa akademicka SGH”, do którego zakwalifikowały się, klasa 3d, która kontynuuje to przedsięwzięcie oraz klasa 1g, która uczestniczy w nim po raz pierwszy. Już na początku roku wychowawcy obu klas przedstawili uczniom propozycje oferowane przez uczelnię. Wzorem poprzedniego roku głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie młodzieży indywidualnego korzystania z ofert uczelni np : konkursy, projekty, zajęcia on-line, biblioteka internetowa, dni otwarte. W tym celu wychowawcy przekazali zainteresowanym niezbędne linki do korzystania ze strony internetowej projektu. Opiekunowie obu klas po konsultacji z uczniami, wspólnie ustalili, że tym roku szkolnym zorganizują wyjazd do siedziby Szkoły Głównej Handlowej oraz skorzystają z oferty warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni, a także webinarium. Wszystkie Informacje na temat realizacji projektu będą zamieszczane na stronie szkoły, w zakładce „Klasa akademicka SGH”.

W środę 14 listopada 2018 roku w ramach projektu „Klasa akademicka SGH, po raz kolejny, młodzież naszej szkoły uczestniczyła w webinarium na temat „Manipulacje czy zasady? – dylematy skutecznego menadżera” poprowadzonym przez pracownika uczelni dr Alberta Tomaszewskiego. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali wykładu prowadzącego. W najbliższym czasie w ramach współpracy z SGH, odbędzie się wycieczka klas objętych projektem do tej uczelni.

 

28 maja 2018 roku, zainteresowani uczniowie z klas 2d, 2g i 1d, uczestniczyli w webinarium prowadzonym przez pracownika Szkoły Głównej Handlowej dr Jacka Lewickiego na temat „Jak studiować w Polsce? ABC przyszłego studenta” Zajęcia odbyły się w ramach istniejącej współpracy w programie „ Klasa akademicka SGH”. Prowadzący szczegółowo przedstawił propozycje kierunków studiów na tej uczelni oraz zapoznał z kryteriami, jakie musi spełnić osoba, która chciałaby studiować na SGH. Zainteresowanie tematyką webinarium było duże. Uczniowie indywidualnie zadawali prowadzącemu wiele szczegółowych pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

 

 

W roku 2017/2018 klasa 2 d przystąpiła do projektu „Klasa akademicka SGH”. Jest to propozycja Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która polega na objęciu przez nią patronatem wybranych wiodących klas, spośród szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Nasza klasa jako jedna z ponad pięćdziesięciu w kraju zakwalifikowała się do tego przedsięwzięcia. Z oferowanych przez uczelnię form współpracy, wybraliśmy między innymi: wyjazd do SGH, kompleksowe jej zwiedzanie i uczestnictwo w zajęciach, a także udział w zajęciach na terenie naszej szkoły prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni. Informacje na temat realizacji projektu będą zamieszczane na stronie szkoły, w zakładce „Klasa akademicka SGH”.

                                                                                                          Koordynator projektu: Leszek Zbucki

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekunem koła jest mgr Dorota Migasiuk. Działania podejmowane przez organizację:

 

 • Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas- zbiórki artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.
 • Udział młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie PCK promującej zdrowy styl życia.
 • Prace na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Białej Podlaskiej.
 • Cykl działań pod hasłem "Świąteczny Kiermasz Ciast".
 • Udział członków PCK w akcjach charytatywnych organizowanych przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Działania na rzecz profilaktyki antyrakowej, propagowanie szczepień ochronnych oraz zdrowego trybu życia.

SZKOLNY KLUB UNESCO

Nasza szkoła należy do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

UNESCO ( www.unesco.pl) lub ( www.unesco.org)  to organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ściśle współpracująca z ONZ. UNESCO aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie. Zakładając również, że pokój jest wyborem, który opiera się na poszanowaniu odmienności i nie jest możliwy bez dialogu, UNESCO stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Organizacja wspiera wymianę doświadczeń, której celem jest trwały rozwój, oparty na założeniu, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi.

Szkoły Stowarzyszone UNESCO mają obowiązek:

 • realizować podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, zarówno w szkole, jak i poza nią.
 • uczestniczyć w programach proponowanych przez UNESCO;
 • koncentrować swoją pracę wokół problemów edukacji dla pokoju, praw człowieka, demokracji i tolerancji, ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego, różnorodności kulturowej, ekologii, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, solidarności z ofiarami przemocy, katastrof naturalnych i społecznych.
 • poszukiwać nowych metod pracy i stosować je realizując cele Szkół Stowarzyszonych
 • współpracować z innymi placówkami edukacyjnymi krajowymi i zagranicznymi, z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, mediami i osobami prywatnymi.
 • twórczo traktować swój udział w Systemie Szkół Stowarzyszonych UNESCO i raz w roku informować komitet narodowy UNESCO o realizowanych programach i podejmowanych inicjatywach.

 

Uczniowie Szkół Stowarzyszonych UNESCO tworzą i realizują, wspólnie z nauczycielami własne, małe projekty, a także uczestniczą w wiodących programach proponowanych przez UNESCO.

 

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE

Rok szkol. 2016/2017 to w historii Szkolnego Koła Teatralnego kolejny rok pracy nad przygotowaniem spektaklu na odbywający się corocznie Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim. Na jego 19. edycję, która odbyła się 11 marca 2017 r. w Lublinie, członkowie Koła przygotowali przedstawienie „Macbeth – Update”. Wzięli w nim udział: Jakub Maryńczak z kl. 1c, Joanna Horoszewicz z kl. 3h, Karol Mojs z kl. 2f, Michał Grzywaczewski z kl. 3d, Magda Kreczko z kl. 3f i Magdalena Markiewicz z kl. 3e. W przygotowanie przedstawienia zaanagażowwała się również Monika Mielnicka z kl. 1c. Spektakl zdobył III miejsce w kategorii scena zbiorowa. Opiekunem Koła w roku szkol. 2016/2017 był Stefan Wrzosek.

 

CHÓR SZKOLNY

OPIEKUN- MGR STANISŁAW MIKOŁAJCZYK

Chór szkolny  w roku szkolnym 2017/2018 liczy 20 członków. Są to głównie uczniowie klas pierwszych, którzy regularnie uczestniczą w próbach. W razie potrzeby wspierają nas uczniowie klas drugich oraz klas trzecich. W repertuarze chóru znajdują się pieśni wykonywane w czterogłosie, są to między innymi: hymn państwowy, pieśń żaków krakowskich pt. „Breve regnum”  oraz „Gaude Mater Polonia”. Swoimi występami chór uświetnia imprezy i uroczystości szkolne.

 

ZESPÓŁ MUZYCZNY

OPIEKUN-MGR STANISŁAW MIKOŁAJCZYK

Zespół występuje podczas różnych uroczystości szkolnych takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona, Dzień Niepodległości, jasełka, pożegnanie absolwentów  a także podczas Dni Otwartych Szkoły . Sklad zespolu jest zmienny. Aktualnie są to uczniowie klas II i III.

Szczygielska Wiktoria III F - instrumenty klawiszowe.

Iwaniuk Mateusz II B – perkusja.

Bełczącki Gabriel – III A- gitara.

Guberska Magdalena – III H- gitara basowa.

Maryńczak Jakub – II C – śpiew.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii politycznej. Przedstawia Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące aktualnych wydarzeń w szkole, pomaga odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości, pokonywać trudności i rozwiązywać problemy uczniów. SU koordynuje  imprezy i uroczystości odbywające się w roku szkolnym. Jest inicjatorem i organizatorem akcji charytatywnych, konkursów i turniejów szkolnych. Tworzy przyjazną i sprzyjającą nauce oraz samorozwojowi atmosferę w szkole. Pozwala uczniom zgłaszać inicjatywy dotyczące pracy szkoły, a także dba o przestrzeganie ich praw.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2021/2022

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Tymoteusz Jakimiuk

 Zastępca: Julia Wasilewska

Rzecznik Praw Ucznia: Eliasz Babić

 Członkowie SU:

Ignacy Siłuszyk

Tomasz Pomietło

Rafał Kowieski

Michał Miłkowski

2020/2021

Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Lena Popławska

Zastępca: Aleksandra Koteras

Rzecznik Praw Ucznia: Michał Arasymowicz

Członkowie SU: Julia Wasilewska, Wiktoria Huk, Mateusz Halecki, Michał Tomaszewski oraz Ignacy Siłuszyk

W sumie oddano 457 głosów. Frekwencja w klasach pierwszych wyniosła: 83% W klasach drugich po szkole podstawowej: 74% i po gimnazjum: 72% W klasach trzecich: 42%

2019/2020

9 września odbyły się Wybory Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Zgłosiło się 12 kandydatów. Frekwencja wyniosła 81%.
Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca - Aleksandra Andrzejuk 2g - 123 głosy
Z-ca Przewodniczącej - Jakub Więcek 2d - 104 głosy
Rzecznik Praw Ucznia - Alan Polański 2a2 - 97 głosów
członkowie SU:
Lena Popławska 1cg - 62 głosy
Weronika Polińska 1dg - 37 głosów
Wiktoria Huk 1d - 32 głosy
Michał Tomaszewski 1c - 30 głosów


2018/2019

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO odbyły się 10 października 2018r. Oddano 463 głosy, frekwencja wyniosła 73,4%. Nieważnych głosów było 6. Najwyższą frekwencję uzyskali uczniowie z klasy 2c i 3c.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: SZYMON KACPRZYK kl. 2bh (94 głosy)
Zastępca Przewodniczącego SU: FILIP KORYCIŃSKI kl. 2c (93 głosy)
Rzecznik Praw Ucznia: KACPER BARZYŃSKI kl. 2d (74 głosy)
CZŁONKOWIE SU: Klara Chwaluk kl. 2d Adam Matysiak kl. 2af Natalia Semeniuk kl. 1c Alan Polański kl. 1a2

2017/2018

Opiekun  Samorządu Uczniowskiego -mgr Karolina Kulicka 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Wybory były powszechne, bezpośrednie i równe. Do wzięcia udziału w tajnym głosowaniu uprawnionych było 637 uczniów I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:
- Maleńczuk Jakub IIIa,
- Oleksiuk Agata IIIb,
- Magier Bartosz IIIa.
Z urn wyborczych wyciągnięto 363 karty do głosowania. Spośród poprawnie wypełnionych kart komisja ustaliła Zarząd SU na rok szkolny 2017/2018.
Przewodnicząca SU - Julita Kisielewska II c
Zastępca Przewodniczącej SU - Aleksander Almaszy II h
Rzecznik Praw Ucznia - Bartłomiej Warowny IIc
Pozostali członkowie SU:
- Adrian Bordzicki I g
- Karolina Adamiuk II d
- Filip Koryciński I c
- Eryk Tarasiuk II g
- Kacper Barzyński I d
- Michał Wysokiński I a
- Jakub Niczyporuk I c
Frekwencja wyborcza w poszczególnych klasach wynosiła:
Klasa I- 45%
Klasa II- 61%
Klasa III- 53%
Najwyższa frekwencję odnotowaliśmy w klasach:
IIc- 80%
III b/III d- 67%
I h- 59%

 

SOKRATES W SPÓDNICY RADZI

Muzyka według filozofów

Życie ucznia nie jest łatwe, wiemy to nie od dziś. Ciągła sinusoida porażek i sukcesów, niepewność, której doznajemy przy każdej możliwej okazji otrzymania oceny, przyprawiona ciężarem książek i znaczącym brakiem snu, staje się powodem naszego przemęczenia, którego pewnie każdy z nas doznaje obecnie. ;)  Wielu z nas szuka wtedy „odskoczni”, pewnego rodzaju ucieczki, która pozwoli nam zapomnieć o całym świecie, która doda nam energii i radości. Wielu z nas znajduje ją w muzyce, która była również tematem przemyśleń filozofów. Arystoteles mówił, że muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. Przekładając to na nasze uczniowskie życie, muzyka sprawia, że po ciężkim dniu w szkole nie chcemy już więcej zmieść tego wszystkiego co stanie na naszej drodze do domu, uspokaja nas, dodaje energii i pogody ducha. Czyż nie przyjemniej idzie się w deszczowy dzień w rytm swojej ulubionej piosenki?  Ale cóż takiego muzyka w sobie ma, że odgrywa w życiu większości z nas tak ważną rolę? Jak mawiał Arthur Schopenhauer muzyka tym się różni od wszystkich innych sztuk, że nie jest odbiciem zjawiska, lub- lepiej - adekwatnej przedmiotowości woli, lecz jest bezpośrednim odbiciem woli samej. Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, którą każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, odczyta. Muzyka to przyjemność, jakiej dusza ludzka doświadcza przez liczenie, nie zdając sobie sprawy, że ma do czynienia z liczeniem (Gottfried Wilhelm Leibniz), odrywa nas od nawet największych zmartwień- życie bez muzyki jest błędem (Fryderyk Nietzsche).

 

Czas według filozofów (Arthur Schopenhauer)

 

Każdy z nas na coś czeka. Na weekend, na imprezę, na jakieś spotkanie. Poruszmy więc temat czasu, ale!… nie byle jakiego czasu, tylko czasu wolnego, czasu pożądanego przez wszystkich, czasu który wkrótce nastanie, ponieważ wyczekiwane przez nas wszystkich wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Zauważyłam pewien związek między tym tematem a słowami wszystkim nam znanego Arthura Schopenhauera, z których możemy wysnuć parę bardzo ciekawych wniosków. Po pierwsze i najbardziej dające do myślenia jest to, że każdy dzień to odrobina życia: każde przebudzenie, to odrobina narodzin, każdy poranek, to odrobina młodości, każdy sen zaś, to namiastka śmierci. I tu nasuwa się chęć powiedzenia: carpe diem, chwytaj wakacje! ponieważ z każdym dniem jest coraz bliżej ich końca. Rzadko myślimy o tym, co mamy, lecz zawsze o tym, czego nam brak. W wakacje może wydawać się to trudne, bo czego może nam brakować w wakacje, więc cieszmy się tym pięknym czasem beztroski i odpoczynku. Jednak aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym, więc zaufajmy Ministerstwu Edukacji i uwierzmy na słowo, że dwa miesiące to wystarczająca ilość czasu na „obchody” wakacji Ale! pamiętajmy zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku- więc korzystajcie z wolnego w pełni, ale uważajcie na siebie i do zobaczenia za dwa miesiące :)

 

 

Przyjaźń według filozofów (Arystoteles)

Kiedy po jesiennej apatii i zimowej ciemności nastaje upragniona przez wszystkich wiosna, a słońce pojawia się na niebie, na ogół czujesz nieodpartą chęć wyjścia gdzieś, spotkania z kimś. I oto pierwsza przeszkoda. Niestety ani zasięg Wi-Fi, ani pakiet internetowy nie są nieskończone. Potrzeba Ci kogoś bardziej ożywczego niż Twój smartphone. Bo ileż czasu można spędzać sam na sam z tym bezdusznym urządzeniem. I wtedy rozpoznajesz głęboko tkwiącą w Tobie potrzebę…potrzebujesz PRZYJACIELA. Jak mawiał szlachetny Arystoteles, by zapragnąć przyjaźni, nie potrzebujesz wiele czasu,  przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli. Cóżmoże jednak nie będzie z tym tak źle. Przecież chodzisz do szkoły, spotykasz takich jak Ty uciśnionych niewolników systemu edukacyjnego, nieszczęście ludzi brata. Jest więc dla Ciebie szansa! Ale jak w tym tłumie znaleźć tę jedną osobę, z którą nie tylko wiosenne słońce, ale i jesienna apatia oraz zimowa ciemność staną się powodem do radości? Miał rację stary Arystoteles, że doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty (czytaj: równie dobry stopień ze sprawdzianu). Bo czymże jest przyjaźń? To jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach. Parafrazując, to jednakowy stan nieprzygotowania, to jedna ściągawka na sprawdzianie, to taka sama sinusoida emocji, gdy kartka sprawdzianu ląduje na ławce. Niestety, przyjaźń, jak wszystko na świecie, wystawiona jest na próbę ognia. Dramat rozgrywa się, gdy na kartkach widnieją sprzeczne odpowiedzi na te same pytania. Arystoteles miał ten sam problem. Mawiał wtedy: Drogi przyjaciel Plato, ale droższa prawda. J

 

Nauka według filozofów (Platon i Sokrates)

Kiedy w czasie bezkresnej ciemności, czasie przyciężkich książek i lekko niepiszącej kredy, do wakacji wciąż pozostają nieubłagane cztery miesiące, nasz los przedstawia się w dość nieciekawych barwach. Na szczęście! istnieje dla nas ratunek, a jest nim (werble proszę) … filozofia! Jak mawiał jeden z najbardziej znanych filozofów Platon wiedza jest drugim słońcem dla ludzi, więc nie traćmy wiary. To, co teraz powiem (a powtarzał to również jeden z najmądrzejszych ludzi: Sokrates) może sprawić, że książki stracą na swej wadze, a ciemność zostanie rozproszona, Najmądrzejszy jest ten, który wie, czego nie wie. Ileż to razy po wielogodzinnych wysiłkach, patrzeniu w sufit, robieniu notatek, dopiero na sprawdzianie dowiadywaliśmy się, jak proste byłoby nasze zadanie, gdybyśmy tylko zwrócili uwagę, akurat na to, na co nie zwróciliśmy. Ale pamiętajmy, że błąd jest przywilejem filozofa, Tylko głupcy nie mylą się nigdy (Sokrates). Pod żadnym warunkiem nie wolno nam się zniechęcać! Mimo, że intencja nauczyciela (na przykład napisanie sprawdzianu) nie zawsze staje się naszą intencją, musimy działać. A najważniejszy w każdym działaniu jest początek (Platon). Dlatego podejdźmy do naszej nauki ze spokojem, nie spieszmy się. Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko lecz źle (Platon). Ostatecznie, mimo najlepszych chęci, jak mówi Platon każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją („Soorze! Sor da przynajmniej trzy”). Dlatego: korzystaj z każdej chwili dnia, abyś go nie zmarnował (Platon). Ale: bez spiny, są drugie terminy (Akademicka Mądrość Filozoficzna) ;)

                                                                          Julita Tymon, klasa IIG

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.