^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Rada Rodziców

 • jest reprezentacją rodziców (opiekunów prawnych) uczniów
 • występuje do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy i Program  Profilaktyki szkoły
 • opiniuje  projekt  planu finansowego składanego  przez Dyrektora Szkoły
 • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
 • uczestniczy i angażuje się organizację  imprez  szkolnych, takich jak :

o    święto Edukacji Narodowej

o    jasełka szkolne i Wigilia

o    święto Patrona Szkoły

o    Studniówka

o    Dzień otwarty

o    pożegnanie abiturientów

o    zakończenie roku szkolnego

o    początek  nowego roku szkolnego

 

             Praca tylko może dać skrzydła natchnieniu.                                                                                                                                                                                        

                                                                                     J.I.Kraszewski

 

Słowa Patrona Szkoły są mottem działalności Rady Rodziców oraz  współpracy rodziców ze szkołą. Bez wzajemnego porozumienia nie byłoby sukcesów szkoły. Rodzice, Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy  naszego liceum  tworzą szkolną wspólnotę, która troszczy się o dobro i przyszłość każdego ucznia.

Konto Rady Rodziców od 12.09.2018r.

Bank PKO BP o/Biała Podlaska 

86 1020 1260 0000 0102 0168 4174

Spotkania z rodzicami

 

Data

Wydarzenie

11.09.2020r. godz. 16:00  Zebrania z rodzicami uczniów klas I i III

Konsultacje z rodzicami uczniów klas II

06.11.2020r. godz. 16:00

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

10.01.2021r. godz. 16:00

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

18.03.2021r. godz.16:00

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III

15.04.2021r. godz. 16:00

Konsultacje z rodzicami uczniów klas III

26.05.2021r. godz. 16:00 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-II

Terminarz

 

Data

Wydarzenie

7.10.2015

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.10.2015

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2015

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4.11.2015r. godz. 16:00

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

10.11.2015

Akademia z okazji święta 11 listopada

do 14.12.2015

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych okresowych ocenach niedostatecznych i pozostałych

23-31.12.2015

Zimowa przerwa świąteczna

04 05.01.2016

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 13.01.2016

Wystawienie ocen za I półrocze

15.01.2016

Klasyfikacyjna i plenarna Rada Pedagogiczna

16.01.2016

Studniówka

20.01.2016

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III wywiadówki

15.02-26.02.2016

Ferie zimowe

18.03.2016

Dzień Patrona

do 23.03.2016

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasach trzecich

24-29.04.2016

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2016, godz. 16:00

 
Zebrania z rodzicami uczniów klas I-II

do 21.04.2016

Wystawienie ocen w klasach III

23.04.2016

Dni otwarte szkoły

25.04.2016

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna kl. III

29.04.2016

Pożegnanie absolwentów Akademia z okazji święta 3 Maja

02.05.2016

04.05.2016

05.05.2016
06.05.2016

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 17.05.2016

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi kl.I-II

27.05.2016  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 17.06.2016

Wystawienie ocen końcoworocznych kl. I-II

   

21.06.2016

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna klas I-II

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

   

24.06.2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.