^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

 • Szkoła z tradycjami
 • Bardzo duża zdawalność matury
 • Świetni, przyjaźnie nastawieni pedagodzy
 • Przyjazna atmosfera
 • Dobre zaplecze sportowe
 • Wyjazdy integracyjne i edukacyjne
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji w kołach zainteresowań oraz projektach edukacyjnych
 • Indywidualne podejście do ucznia

ATUTY SZKOŁY

Nauka w I Liceum umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań. O wysokim poziomie kształcenia i renomie szkoły świadczą zarówno coroczni finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak i wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych czy utrzymywanie się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim. Poprzez udział w projektach unijnych, m.in. w ramach programu „Comenius”, uczniowie mają możliwość uczenia się nie tylko języków obcych, ale też wzbogacania swojej osobowości, nawiązania i rozwijania współpracy intelektualnej, artystycznej i kulturalnej w zintegrowanej Europie, nie zapominając o pielęgnowaniu tradycji patriotycznej i lokalnej. Doceniając rosnącą rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, zarówno z perspektywy potrzeb pojedynczego człowieka, jak i wymagań społecznych, poprzez pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu, szkoła daje uczniom możliwość nie tylko uczenia się i poszukiwania, ale też ustawicznego doskonalenia się.

Dysponujemy halą sportową, krytą pływalnią i kompleksem boisk o nawierzchni kortowej do gier zespołowych i trawiastej do ćwiczenia elementów piłki nożnej. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka i klub, wyposażony w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W ostatnich latach rozbudowa bazy lokalowej zaowocowała także powstaniem radiowęzła, prowadzonego przez uczniów oraz siłowni, z której korzystają zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły. Przestrzeń szkoły sprzyja funkcjonowaniu wielu form aktywności uczniów, takich jak koło teatralne, zespół muzyczny, chór szkolny czy liczne, różnorodne koła zainteresowań o charakterze naukowym, artystycznym i sportowym.

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia studiów, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym. Uczymy i wychowujemy w oparciu o najważniejsze wartości: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego:

 • Potrafi korzystać z dóbr kultury, identyfikuje swoje cele.
 • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy.
 • Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie.
 • Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie.
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych, w kontaktach z ludźmi jest uczciwy, życzliwy, empatyczny i asertywny.
 • Charakteryzuje się wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i doskonalenia
 • Szanuje wychowawców i nauczycieli, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, szanuje jej tradycje.
 • Potrafi właściwie zareagować w sytuacji przemocy, umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów i radzi sobie w sytuacjach stresowych.

 

 

DLATEGO WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ

 

Gimnazjalisto, ósmoklasisto, sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie!

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy:

 

LP

Przedsięwzięcie

Termin

1.

Wycieczka do liceum.

Program:

- zwiedzanie szkoły

- spotkanie z młodzieżą

- przykładowa lekcja

Rok szkolny 2018/2019 terminy do uzgodnienia

2.

Konkurs Języka Angielskiego "Krasz-Test"

II etap – 14 marca 2019r.

3.

Konkurs Matematyczny. "Krasz - Mistrzowie Matematyki" - Klasy ósme.

II etap – 1 marca 2019r.

4.

Konkurs Matematyczny. "Krasz - Mistrzowie Matematyki" - Klasy gimnazjalne.

II etap – 4 marca 2019r.

5.

Konkurs Historyczny im. Józefa Ignacego Kraszewskiego dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych pod hasłem „Polskie drogi do niepodległości

II etap – 15 marca 2019r.

6.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  „Od Jana Kochanowskiego do Marcina Świetlickiego”

3 kwietnia 2019r.

7.

Międzyszkolny Konkurs  Teatru Jednego Aktora.

3 kwietnia 2019r.

8.

Targi edukacyjne

 kwiecień 2019r.

9.

Dzień Otwarty Szkoły.

27 kwietnia 2019r.

 

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo2.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.