^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

 • Szkoła z tradycjami
 • Bardzo duża zdawalność matury
 • Świetni, przyjaźnie nastawieni pedagodzy
 • Przyjazna atmosfera
 • Dobre zaplecze sportowe
 • Wyjazdy integracyjne i edukacyjne
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji w kołach zainteresowań oraz projektach edukacyjnych
 • Indywidualne podejście do ucznia

ATUTY SZKOŁY

Nauka w I Liceum umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań. O wysokim poziomie kształcenia i renomie szkoły świadczą zarówno coroczni finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak i wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych czy utrzymywanie się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim. Poprzez udział w projektach unijnych, m.in. w ramach programu „Comenius”, uczniowie mają możliwość uczenia się nie tylko języków obcych, ale też wzbogacania swojej osobowości, nawiązania i rozwijania współpracy intelektualnej, artystycznej i kulturalnej w zintegrowanej Europie, nie zapominając o pielęgnowaniu tradycji patriotycznej i lokalnej. Doceniając rosnącą rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, zarówno z perspektywy potrzeb pojedynczego człowieka, jak i wymagań społecznych, poprzez pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu, szkoła daje uczniom możliwość nie tylko uczenia się i poszukiwania, ale też ustawicznego doskonalenia się.

Dysponujemy halą sportową, krytą pływalnią i kompleksem boisk o nawierzchni kortowej do gier zespołowych i trawiastej do ćwiczenia elementów piłki nożnej. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka i klub, wyposażony w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W ostatnich latach rozbudowa bazy lokalowej zaowocowała także powstaniem radiowęzła, prowadzonego przez uczniów oraz siłowni, z której korzystają zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły. Przestrzeń szkoły sprzyja funkcjonowaniu wielu form aktywności uczniów, takich jak koło teatralne, zespół muzyczny, chór szkolny czy liczne, różnorodne koła zainteresowań o charakterze naukowym, artystycznym i sportowym.

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia studiów, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym. Uczymy i wychowujemy w oparciu o najważniejsze wartości: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego:

 • Potrafi korzystać z dóbr kultury, identyfikuje swoje cele.
 • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy.
 • Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie.
 • Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie.
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych, w kontaktach z ludźmi jest uczciwy, życzliwy, empatyczny i asertywny.
 • Charakteryzuje się wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i doskonalenia
 • Szanuje wychowawców i nauczycieli, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, szanuje jej tradycje.
 • Potrafi właściwie zareagować w sytuacji przemocy, umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów i radzi sobie w sytuacjach stresowych.

 

 

DLATEGO WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ

 

Drodzy Gimnazjaliści. Przygotowaliśmy dla Was w roku szkolnym 2017/2018 ciekawą ofertę, dzięki której poznacie lepiej naszą szkołę. Zachęcamy Was do włączenia się w następujące przedsięwzięcia.

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy:

 

LP

Przedsięwzięcie

Termin

1.

Wycieczka do liceum.

Program:

- zwiedzanie szkoły

- spotkanie z młodzieżą

- lekcja dla gimnazjalistów

Rok szkolny 2017/2018 terminy do uzgodnienia

2.

Konkurs Języka Angielskiego. Akademia Młodego Licealisty.

II etap – 13 marca 2018r.

3.

Konkurs Matematyczny. Akademia Młodego Licealisty.

II etap – 9 marca 2018r.

4.

Konkurs Historyczny. Akademia Młodego Licealisty.

 II etap – 16 marca 2018r.

5.

Międzyszkolny Konkurs Teatru Jednego Aktora.

kwiecień 2018r.

6.

 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Od Kochanowskiego do Świetlickiego”

 kwiecień 2018r.

7.

Targi edukacyjne.

kwiecień 2018r.

8.

Dzień Otwarty Szkoły.

21 kwietnia 2018r.

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje dotyczące działań szkoły. Szczegółowe informacje i dokładniejsze terminy realizacji będą podawane na bieżąco  na stronie internetowej szkoły.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo2.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.