Zmiany w Statucie Szkoły

Informujemy, że dokonane zostały zmiany w Statucie Szkoły dotyczące przeniesienia ucznia do równoległej klasy-paragraf 21 oraz prawa do usprawiedliwiania nieobecności ucznia- paragraf 42 .