Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły uczniowie ze względu na bezpieczeństwo nie mogą w czasie przerw wychodzić poza teren szkoły.