Rada Rodziców

Funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 pełni Małgorzata Zawistowska.