Wycieczka rowerowa do Kaliłowa

15 czerwca 2021r. uczniowie klas 2b, 2d i 2e wraz z wychowawcami i opiekunami udali się na wycieczkę rowerową do Centrum Sportu i Rekreacji POPÓWKA w Kaliłowie. Młodzież odwiedziła miejsce upamiętniające śmierć jeńców radzieckich, a nauczyciel historii p. Ireneusz Maj przybliżył uczniom ten etap historii. Uczniowie odpoczywali i integrowali się przy ognisku.