Akademia Młodych Humanistów

12 czerwca młodzież uczestniczyła w ostatnich w tym roku, a odbywających się raz w miesiącu, zajęciach Akademii Młodych Humanistów, organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Po spotkaniu z tutorami miało miejsce uroczyste podsumowanie roku akademickiego, na którym absolwenci Akademii Młodych Humanistów otrzymali certyfikaty ukończenia AMH, a laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nagrody (z naszej szkoły nagrodzeni zostali: Anna Kacik, Adam Matusiak, Jakub Niczyporuk). O godzinie 11:00 uczniowie wzięli udział w spotkaniu z Szymonem Hołownią „Dobro zaczyna się ode mnie”, które dotyczyło ekologii i różnych możliwości pomocy ludziom na świecie.

Następnie młodzi humaniści udali się na wykład dra Jacka Frydrycha „Filozofia i edukacja” oraz warsztaty interpretacyjne „Kreacje własnego „ja”. Romantyzm i współczesność, Słowacki i Dehnel” prowadzone przez mgr Magdalenę Zarembę.
Kolejne zajęcia odbędą się we wrześniu.