Warsztaty analityczno-interpretacyjne

W dniach 11-12 czerwca 2018r. młodzież z klasy 1c uczestniczyła w warsztatach analityczno-interpretacyjnych Korespondencja sztuk. Współczesność i tradycje. Zajęcia prowadziły: dr Małgorzata Peroń, asystent w Katedrze Krytyki Literackiej KUL, literaturoznawca i historyk sztuki oraz mgr Magdalena Zaremba, doktorantka w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL. 11 czerwca wykłady i warsztaty dotyczyły korespondencji sztuk w literaturze współczesnej.


Młodzież poznawała związki Zbigniewa Herberta ze sztuką, odkrywała zaskakujące treści, interpretując wiersz „Epizod z Saint Benoit”. Drugi interesujący wykład dr Małgorzaty Peroń dotyczył malarstwa portretowego w poezji XX wieku. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystywali podczas analizy i interpretacji wiersza ks. J. S. Pasierba „Simonetta”. Kolejna część zajęć była poświęcona dramatowi współczesnemu. Mgr Magdalena Zaremba przybliżyła uczniom sylwetkę Krzysztofa Bizio i cechy jego dramatów. Uczniowie dyskutowali na temat znanego im dramatu „Porozmawiajmy o życiu i śmierci”, obejrzeli fragmenty spektaklu w reżyserii Krystyny Jandy i poszukiwali zależności między słowem, muzyką i obrazem. 12 czerwca głównym tematem zajęć była romantyczna korespondencja sztuk. Mgr Magdalena Zaremba w atrakcyjny sposób przedstawiła zależności między różnymi dziedzinami sztuki w romantyzmie. Część warsztatowa dotyczyła różnych sposobów czytania pejzażu romantycznego. Młodzież rozpoznawała związki między literaturą, malarstwem, muzyką i obrazem filmowym, interpretując „Świteź” Adama Mickiewicza i film inspirowany balladą w reżyserii Kamila Polaka. Warsztaty spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem młodzieży. Paniom prowadzącym z tak ogromnym zaangażowaniem jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Warsztaty zorganizowała dr Anna Chomicz.