III Międzyszkolny Konkurs Teatru Jednego Aktora

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. odbyły się w szkole eliminacje III Międzyszkolnego Konkursu Teatru Jednego Aktora. Odbywający się cyklicznie w kwietniu konkurs spotykał się w tym roku z dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej. Zauważalną cechą tegorocznej edycji był bardzo ciekawy repertuar: wielorakość inscenizowanych utworów, oryginalne połączenia tekstów, autorskie scenariusze.
I miejsce zajął Benedykt Lewandowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim (opiekun: p. Jolanta Zbucka) za dojrzałą interpretację, siłę ekspresji i bardzo dobrą dykcję.II miejsce zajęła Michalina Artecka z Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum w Chotyłowie (opiekun: p. Stanisława Lewik) za pomysłowy autorski scenariusz oraz sprawne wykonanie roli.
III miejsce zajęła Katarzyna Artyszuk z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim (opiekun: p. Joanna Godlewska) za profesjonalny sztych w interpretacji wykonywanej roli. Wyróżnienie przyznano Katarzynie Muszyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Starej Kornicy, klasa gimnazjalna (opiekun: p. Barbara Muszyńska), za oryginalne połączenie tekstów i ciekawe rozwiązania sceniczne. Program dnia wzbogaciła swoim występem Monika Mielnicka z kl. 2c, która poza konkursem zaprezentowała w języku oryginału scenę z dramatu Williama Szekspira „Cymbelin” (wyróżnienie w tegorocznym XX Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim w Lublinie). Konkurs przygotowała i nadzorowała dr Anna Chomicz. Pomocą służyli jej mgr Maria Sewestaniuk i dr Stefan Wrzosek.