„Od Kochanowskiego do Świetlickiego” Edycja I 2018: Tadeusz Różewicz

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Od Kochanowskiego do Świetlickiego”. Była to pierwsza edycja konkursu, w której młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentowała utwory Tadeusza Różewicza. Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce - Roksana Nestorowicz, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej za umiejętne budowanie dramaturgii wypowiedzi, odpowiedzialność za słowo oraz wyjątkową wrażliwość artystyczną (wiersz „Rozebrany”).

II miejsce - Paulina Toczek z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim za kulturę słowa i umiejętność skupienia uwagi odbiorców na prezentowanym tekście (wiersz „Obcy człowiek”).
III miejsce - Konrad Sawczuk, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego za dojrzałość interpretacji wyjątkowo trafnie dobranego tekstu (wiersz „Szkic do erotyku współczesnego”). Ponadto jury wyróżniło recytację Diany Hetman, również uczennicy naszej szkoły. Diana prezentowała wiersz „Róża”. Gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok! W drugiej edycji Konkursu tematem przewodnim będą pory roku w poezji.