Sukces humanistów z Kraszaka

Dnia 22 marca 2018r. odbyła się I cześć etapu finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.” Uczniowie naszej szkoły: Michał Warakomski 3c, Michał Szendel 1c oraz Jakub Niczyporuk 1c byli wśród 109 uczestników etapu finałowego. Wszyscy trzej uzyskali status finalistów Olimpiady. Warto wspomnieć, że tytuł finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii. Druga cześć finału, w której uczestnicy będą walczyli o tytuł laureata odbędzie się w czerwcu. Opiekunem uczniów był mgr Jarosław Radecki. Warto wspomnieć, że Olimpiada składa się z kilku etapów: szkolnego (I stopień), międzyszkolnego (II stopień), okręgowego (III stopień) oraz etapu finałowego.