Zmarł Mariusz Dorosz

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 28 czerwca 2016 roku odszedł od nas na zawsze Nasz Drogi Kolega mgr Mariusz Dorosz, ceniony wychowawca i nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia. Pogrążeni w żałobie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, pracownicy niepedagogiczni i młodzież I Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godzinie 15.00 w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Białej Podlaskiej.