Pożegnanie absolwentów

W piątek 29 kwietnia 2016 roku odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów szkoły. W uroczystości wziął udział prezydent miasta Dariusz Stefaniuk, który oprócz ciepłych słów przekazał maturzystom miłe upominki. Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody za wyniki w nauce, aktywność społeczną i kulturalną, działalność sportową oraz stuprocentową frekwencję. Jak co roku dziesięcioro uczniów z najwyższą średnią ocen uhonorowano Statuetkami Kraszaka.

W tym roku otrzymali je:
1.Grzegorz Mackiewicz 3G - 5,47
2. Justyna Jaroszuk 3B – 5,41
3. Agnieszka Naumiuk 3A – 5,41
4. Mateusz Taranowicz 3A – 5,41
5. Klaudia Łozak 3B - 5,35
6. Aneta Wieliczuk 3C – 5,35
7. Dominika Selwesiuk 3C – 5,29
8. Aleksandra Jówko 3A – 5,29
9. Julia Nowosielska 3E – 5,24
10. Aleksandra Kuzko 3A – 5.24
W 2016 roku szkołę ukończyło 236 uczniów. Średnia ocen w klasach III wyniosła 4,16 (w ubiegłym roku - 4,12). Uroczystość zakończyła akademia przygotowana przez klasy 1h i 2b pod kierunkiem nauczycieli wychowawców: mgr Remigiusza Torenca i dr Anny Chomicz.