ZRYW WOLNYCH SERC

1 czerwca uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki 2016 "Zryw Wolnych Serc". Akcja profilaktyczna, zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska, kierowana jest do wszystkich, którzy troszczą się o zdrowie fizyczne i społeczne i potrafią działać wspólnie, aby chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniem i przemocą. Dlatego, solidaryzując się z ideą "wolnych serc", punktualnie o godzinie 12.00 przez 60 sekund wybijaliśmy wspólnie rytm serca- "Gest Wolnych Serc".