Wykład o krwiodawstwie

Liczba osób oddających krew z roku na rok rośnie, co wynika po pierwsze z większej świadomości ludzi, którzy widzą w tym możliwość pomocy drugiemu człowiekowi, a po drugie z samej satysfakcji jaką daje owa pomoc. Dzisiaj, 21 marca, więcej na ten temat dowiedzieli się uczniowie I LO w Białej Podlaskiej, którzy uczestniczyli w prelekcji zorganizowanej przez ks. Sławomira Pleszczyńskiego. Wykład poprowadziły osoby pracujące w Centrum Krwiodawstwa w Lublinie, przedstawiły warunki, jakie musi spełniać potencjalny krwiodawca, a także nakreśliły jak wiele korzyści dla siebie samego, ale i dla innych niesie donacja. Oczywiście krew można oddawać również w Białej Podlaskiej, jednak uczniowie Kraszaka będą mieli taką możliwość na terenie szkoły w dniu 4 kwietnia.

Każdy pełnoletni uczeń po przejściu wstępnych testów zdatności zostanie wpisany do rejestru, a do domu wróci z nagrodą fizyczną, ale i metafizyczną. Głównym warunkiem, który musi zostać spełniony przy oddawaniu krwi jest waga min. 50kg, a poza tym odpowiedni poziom hemoglobiny, brak chorób związanych z układem krążenia, a także tak proste kryteria jak odpowiedni posiłek przed donacją. Po za samym krwiodawstwem uczniowie mogli również posłuchać o tym, jak zostać dawcą komórek macierzystych. Na chwilę obecną bardzo wielu z nich jest zdecydowanych oddać krew lub zapisać się do rejestru DKMS, co zdecydowanie cieszy, gdyż wysoka świadomość wśród młodzieży będzie procentowała jeszcze większym odsetkiem krwiodawców i dawców szpiku, ratujących ludzkie życia.