OLIMPIADA FILOZOFICZNA


 

Dnia 14 lutego 2015r. w Siedlcach odbył się  etap okręgowy XXVII Olimpiady Filozoficznej, do którego zakwalifikowała się  Julita Tymon-uczennica klasy IIG. Zawody drugiego stopnia mają charakter egzaminu pisemnego. Pierwsza część polega na  napisaniu eseju na jeden spośród trzech podanych tematów. W drugiej części uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę z historii filozofii. Julita wybrała temat: "Nauka nie uznaje świata wartości. Jest dla niej niedostępny, więc mu zaprzecza. Stąd hegemonia nauki w kulturze pociąga za sobą, u ogółu, albo ignorowanie wartości albo świadome jej deptanie i poniewierkę"(Henryk Elzenberg "Kłopoty z istnieniem"). Z dumą stwierdzamy, że od kilkunastu lat w Olimpiadzie Filozoficznej bialskie licea reprezentują tylko uczniowie I Liceum osiągając tytuły finalistów i laureatów. Opiekunem merytorycznym Julity Tymon jest mgr Grażyna Kossowska.