WIZYTA W SĄDZIE

W ramach Tygodnia Mediacji 16 października klasa 2 F uczestniczyła w wycieczce do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Podczas wizyty uczniowie poznali strukturę i specyfikę pracy bialskiego sądu. Odbyło się także spotkanie z kuratorem sądowym oraz sędzią, w trakcie którego uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zadaniami wykonywanymi przez pracowników sądu. Podczas spotkania z kuratorem został poruszony problem mediacji, jako metody rozwiązywania sporów. Wycieczka została zorganizowana przez mgr. Jarosława Radeckiego.