Wyniki konkursów języka rosyjskiego

W tym roku szkolnym uczniowie naszego licem brali udział w wielu konkursach j. rosyjskiego. Oto rezultaty najważniejszych z nich:

  • XLV Olimpiada Języka Rosyjskiego- wyróżnienie i VI lokata w eliminacjach okręgowych – Iga Karpińska ucz. klasy 2d oraz VII lokata – Krystyna Nowaczenko ucz. klasy 2a. Wyróżnienie uzyskały również: Marta Korowaj –ucz. klasy 3g, Anna Koguc – ucz. klasy 1b, Karolina Pilipiuk –ucz. klasy 3c.
  • III Konkurs Wiedzy o Rosji (Język-Kultura-Historia-Realia) organizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej KUL w Lublinie – wyróżnienie: Iga Karpińska i Krystyna Nowaczenko.
  • Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną : „Jak wygląda Ukraina – propozycja wycieczki pt. Nad brzegami ukraińskich rzek” organizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej KUL oraz Katedrę Literatury Ukraińskiej KUL – wyróżnienie zdobyła Paulina Szubarczyk ucz. klasy 2g. Opiekunem uczniów jest mgr Anna Makarewicz. Gratulujemy!