^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Klasa 1E

1E mat-geo-ang (niem-ros)

klasa pod Patronatem SGH

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 klasa ekonomiczna

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych czy humanistycznych, chcących zrozumieć mechanizmy działania ekonomii i gospodarki. To klasa dla osób lubiących geografię i matematykę, chcących rozwijać zainteresowania z tych dziedzin. Profil dla dociekliwych, poszukujących szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie społeczno-politycznym, jak i ekonomiczno – gospodarczym oraz kulturowym. Dodatkowym atutem tego profilu jest rozszerzony język angielski. Język ten jest w dzisiejszym świecie nieodzownym narzędziem zarówno zdobywania wiedzy, jak i wykorzystania jej w praktyce na rynku zawodowym.

Dodatkowe zajęcia:
• kilkudniowe wyjazdy terenowe utrwalające i poszerzające wiedzę z zakresu geologii
• udział w zajęciach dydaktycznych, warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych SGH na terenie naszej szkoły
• uczestnictwo klasy w webinariach SGH
• korzystanie uczniów klasy akademickiej z platformy e - learningowej
• odwiedzanie uczelni podczas organizowanych dni otwartych
• udział klasy w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych na terenie SGH
• korzystanie przez uczniów z biblioteki SGH oraz publikacji oficyny wydawniczej SGH wzbogacających zbiory biblioteki szkolnej.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, archeologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, geografia, geodezja, kartografia, geologia, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, politologia, socjologia. Studia na Politechnice Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.