^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Klasa 1D

1D mat-fiz-ang (niem/ros)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

 klasa politechniczna

Do klasy o tym profilu zapraszamyabsolwentów szkół podstawowych zainteresowanych przedmiotami ścisłymi oraz doskonaleniem języka angielskiego. Język ten jest w dzisiejszym świecie nieodzownym narzędziem zarówno zdobywania wiedzy, jak i wykorzystania jej w praktyce na rynku zawodowym. Nauka w klasie o profilu politechnicznym służy zsynchronizowaniu różnych dziedzin wiedzy, podkreślając i eksponując nierozerwalny związek przyrody oraz nauki i techniki. Takie połączenie przedmiotów rozszerzonych daje naszym absolwentom szansę na odnalezienie się w nieustannie zmieniającym się świecie oraz na niemalże nieograniczony wybór kierunków studiów.

Dodatkowe zajęcia:

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską
• udział w zajęciach, warsztatach, pokazach fizycznych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
• udział w wykładach i zajęciach praktycznych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej
• korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Politechniki Warszawskiej
• organizowanie konkursów dla uczniów.

Inne zajęcia
• wyjazdy edukacyjne do Centrum Badań Jądrowych w Świerku
• udział w pokazach fizycznych na różnych uczelniach
• zajęcia przygotowujące do konkursów fizycznych i olimpiady fizycznej
• w ramach projektu: „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” udział w zajęciach z wykorzystaniem robotów mBot-S Explorer Kit.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: informatyka, neuroinformatyka, matematyka, automatyka i robotyka, mechatronika, energetyka, biomatematyka, fizyka, astronomia, biofizyka, bioanalityka, biochemia, biotechnologia, ekonomia, Finance and Accounting, fizyka, geofizyka, geoinformatyka, grafika, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, materiały współczesnych technologii, prawo i finanse, prawo gospodarcze, psychokryminalistyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie biznes i marketing, ekonomia. Studia na Politechnice Warszawskiej, Wrocławskiej, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, AGH w Krakowie oraz na innych prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.