^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Klasa 1C

1C pol-his-wos (franc/franc)

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, WOS lub historia

 klasa humanistyczna

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami humanistycznymi. Historia, poprzez pokazanie procesów historycznych, pozwala lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno - politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Znajomość tła historycznego ułatwi interpretację utworów literackich. Wiedza o społeczeństwie od lat znajduje się w pierwszej piątce przedmiotów wybieranych i zdawanych na maturze dodatkowo. Zainteresowani uczniowie są przygotowywani do wielu olimpiad i konkursów tematycznych.

Dodatkowe zajęcia:
• warsztaty medialne
• spotkania z prawnikami i wyjścia do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na rozprawy w ramach projektu „Nieletni wobec prawa”
• prelekcje pracowników naukowych Lubelskiego Oddziału IPN
• wyjścia do galerii, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Południowego Podlasia na zajęcia warsztatowe
• możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych
• możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych.

Dzięki podpisanej umowie patronackiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II młodzież może uczestniczyć:
• w wykładach otwartych • konferencjach naukowych i sympozjach • zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL na terenie uczelni oraz szkoły.

Akademia Młodych Humanistów KUL
Humaniści z naszej szkoły mogą podjąć trzyletnią naukę w Akademii Młodych Humanistów KUL. Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych obejmują wykłady, konwersatoria oraz warsztaty analityczno-interpretacyjne. Inspirują do samodzielnej pracy naukowej, rozwijają pasję badawczą, umożliwiają pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności oraz realizację zadań na poziomie uniwersyteckim z zakresu filologii polskiej, filozofii i historii. Program wspiera własną twórczość naukową i literacką uczniów, ich przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, przygotowuje do studiów wyższych.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, pedagogika, komunikacja społeczna, medioznawstwo, dyplomacja, administracja, edytorstwo i techniki redakcyjne, etyka, filmoznawstwo, filologia klasyczna, historia sztuki, Journalism and New Media, kultura współczesna, kulturoznawstwo, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne, politologia, polityka społeczna, produkcja medialna, studia europejskie etc.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.