^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Klasa 1B

1B biol-chem-ang (niem/ros)

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia

 klasa medyczna

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami na kierunkach medycznych, przyrodniczych i inżynieryjnych. W ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej – prowadząc doświadczenia chemiczne i biologiczne.

Dodatkowe zajęcia:

W ramach współpracy z UM w Białymstoku i UM w Lublinie
• lekcje praktyczne na uczelniach np. lekcje anatomii, rozpoznanie i postępowanie z osobami mającymi zawał mięśnia sercowego i udar mózgu
• udział w zajęciach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uniwersyteckich.

Inne zajęcia
• koła zainteresowań z biologii i chemii
• zajęcia przygotowujące do olimpiad z chemii i biologii
• zajęcia doświadczalne w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym)
• wyjazdy edukacyjne na uczelnie medyczne: na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz na Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: medycyna, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, inżynieria medyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska i inne.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.