^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

I LO szkołą partnerską Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

W naszej szkole, w ramach współpracy z lubelską uczelnią, zorganizowane zostały zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej. 8 listopada, w zajęciach na temat powieści "Lalka" B. Prusa, które przeprowadziła dr Aleksandra Chomiuk, wzięła udział klasa II G. Dr hab. Piotr Krzyżanowski zrealizował zajęcia na temat kultury komunikowania i perswazji językowej. Zajęcia odbyły się 29 listopada i 6 grudnia, wzięły w nim udział klasy: I G, I C, II G, III B.


3 grudnia dr Beata Jarosz przeprowadziła zajęcia na temat gier językowych, w spotkaniu uczestniczyły klasy I G, II A, natomiast 4 grudnia dr hab. Ewa Pogonowska Bezrąk omówiła funkcjonowanie motywu wojny w prozie Z. Nałkowskiej i M. Białoszewskiego. Różnorodna tematyka zajęć umożliwiła uczniom poznanie ciekawych zagadnień językowych obecnych we współczesnej polszczyźnie oraz pogłębienie wiedzy o literaturze.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo2.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.