^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

„Wesele” w Kraszewskim

2 września Narodowe Czytanie 2017 zwróciło uwagę wszystkich Polaków na dramat Wyspiańskiego „Wesele”. Uczniowie naszego liceum, mimo trwających jeszcze wakacji, również podjęli wyzwanie zmierzenia się z tą trudną lekturą. Przed głównym wejściem do szkoły pojawili się ze swoimi egzemplarzami utworu, gotowi do odegrania ról bohaterów dramatu Wyspiańskiego. Temu zadaniu niewątpliwie sprzyjała przygotowana scenografia- były stoły nakryte białymi obrusami, wieniec dożynkowy, o którym jest mowa w didaskaliach utworu, no i przede wszystkim chochoł, dzięki któremu utwór nabiera magicznego charakteru. 


Atrakcją naszej inscenizacji były też stroje, w których wystąpili czytający dramat uczniowie.Nie sposób było przejść obojętnie wobec takiego wydarzenia. Cieszymy się, że to, co się działo przed szkołą, zwracało uwagę przechodniów, którzy z zainteresowaniem zatrzymywali się i przysłuchiwali naszej recytacji. Uczniów do wspólnego czytania zachęciła i przygotowała Pani Lucyna Nowak.

Wyróżnienia

part.png

Współpraca

L.png

Przedsięwzięcia

come.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.