^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów

Projekt tworzony przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
W ramach projektu powstaje baza złożona z dużej ilości testowych zadań matematycznych zaopatrzonych we wskazówki jak zadanie należy poprawnie rozwiązać i podzielonych na 6 działów, każdy podzielony na 10 grup tematycznych. Zakres tematyczny zadań odpowiadać będzie materiałowi omawianemu w liceum. Do każdego zadania podane będą 4 warianty odpowiedzi, z których co najmniej jedna powinna być poprawna. Zadania będą o zróżnicowanym poziomie trudności co umożliwi pracę z samouczkiem zarówno uczniom o niewielkich umiejętnościach matematycznych, jak i uczniom uzdolnionym matematycznie, którzy chcieliby rozwijać swoje zdolności.
Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie: https://mis.mini.pw.edu.pl/

Każdy z działów będzie kolejno udostępniany użytkownikom na okres 21 dni. W tym czasie uczeń po wykonaniu testu wstępnego, na rozwiązanie którego będzie miał 24 godziny, będzie miał możliwość samodzielnego rozwiązywania testów z danego działu. Ich poziom będzie zależał od wyników ostatnio wykonywanego testu Podczas ich wykonywania będzie można skorzystać ze wskazówek. Następnie w ciągu 3 dni użytkownicy będą mieli do wykonania test końcowy, na rozwiązanie którego będą 24 godziny od momentu pobrania. Każdy z testów będzie składał się z 10 zadań. Za poprawne rozwiązanie zadania, czyli wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi użytkownik otrzyma 1 punkt. Każde zadanie będzie losowane z jednej grupy tematycznej. Wyniki testów końcowych będą sumowane. Najlepsi w końcowym rankingu otrzymają promocję do półfinału Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka współorganizowanego przez PW i PG. Szkoły, których uczniowie uzyskają najlepsze wyniki zostaną zaproszone na PW, na zajęcia w wirtualnej rzeczywistości. Każda edycja Samouczka trwać będzie od września do marca następnego roku.
Planowane uruchomienie pierwszego działu Samouczka: 25 września 2019
Kolejne działy tematyczne:
1. Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań.
2. Funkcje, ciągi.
3. Trygonometria.
4. Planimetria, geometria analityczna na płaszczyźnie, stereometria.
5. Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
6. Optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.